Fiscaal

Eerst sloop dan pas start bouwwerkzaamheden – geen woning in aanbouw

Een man kocht in 2009 twee oude, vrijwel onbewoonbare woningen met de bedoeling deze te slopen om vervolgens één nieuwbouwwoning te bouwen. De gemeente verleent hem hiervoor in 2012 een omgevingsvergunning. De man treft daarna voorbereidingen voor de sloop en bouw, maar stelt de voorgenomen werkzaamheden uit in verband met een renovatieproject van de gemeente, waardoor de locatie niet bereikbaar is. In 2017 staakt hij zijn bouwplannen. Hij brengt de rente op de lening voor de aankoop van de woningen in 2013 en 2014 in aftrek, omdat er toen sprake zou zijn van een woning in aanbouw. Hof Den Haag oordeelt echter anders.

Er is sprake van een woning in aanbouw als er voldoende concrete stappen zijn gezet, waaruit naar redelijke verwachting valt aan te nemen dat de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen. Het hof geeft aan dat nieuwbouw pas kan plaatsvinden nadat de oude woningen zijn gesloopt. De aannemingsovereenkomst tot sloop is pas in 2015 gesloten, dus kunnen de bouwwerkzaamheden nog niet in 2013 en 2014 zijn aangevangen. Er kan daarom in die jaren nog geen sprake zijn geweest van een woning in aanbouw. De hypotheekrente is dan niet aftrekbaar.