Persoonlijke- en Leiderschapsontwikkeling

Daar ga je weer…. ‘Here I come to save the day’

“Jij bent er de oorzaak van dat je constant brandjes aan het blussen bent. En dat mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen...” Wow, die uitspraak kwam destijds wel even binnen. Niet leuk om te horen. Ik zie echter veel leiders de rol van ‘redder’ op zich nemen, met alle gevolgen van dien. Zolang jij als leidinggevende de verantwoordelijkheid van alles en iedereen op je schouders neemt, geef je de ander ruimte om achterover te leunen. Want hij weet toch wel dat jij met de oplossing komt, dat jij gaat helpen. Het lijkt misschien dé enige mogelijkheid in bepaalde situaties – snel je cape om en de situatie redden. Maar als leidinggevende breng je je team zo geen stap verder.

De behoefte om te redden komt vaak voort uit weinig vertrouwen in de zelfredzaamheid van de ander. Als leidinggevende hoef je je collega’s niet te redden. Echte leiders geven hun team juist vertrouwen en autonomie. Hierdoor krijgt je team de kans om zich te ontwikkelen, waardoor de productiviteit en de wijze waarop het team functioneert, verbeteren.

Hoe werkt dit in de praktijk?

  • Begin met het delegeren van eenvoudige opdrachten. Start met een kleine cirkel en vergroot deze naarmate de taken moeiteloos worden uitgevoerd en iedereen steeds vertrouwder raakt met de situatie. Zo kun jij eraan wennen dat je het werk écht uit handen geeft en leert de ander omgaan met zijn (nieuwe) verantwoordelijkheden.
  • In de loop der jaren heb jij zelf een werkwijze ontwikkeld die zijn waarde heeft bewezen. Als je een taak uitbesteedt, is het dus heel goed mogelijk dat je collega deze anders uitvoert dan jij het zou hebben gedaan. En misschien gaat hij of zij ook wel fouten maken. Geef je collega de kans om deze fouten zelf te herstellen; daar leert je collega van.
  • Trap niet in de valkuil om een taak meteen terug te nemen als je merkt dat die niet goed wordt uitgevoerd. Laat verantwoordelijkheden waar ze horen. Ga dus niet gelijk oplossingen aandragen, maar laat je collega er nog wat langer over nadenken en zélf met een voorstel komen. De kans dat hij of zij zich er dan aan committeert is namelijk veel groter dan wanneer jij (weer) met een voorstel komt.
  • Maak aan je collega duidelijk welk eindresultaat je verwacht. De weg ernaartoe moet hij of zij zelf uitstippelen. Je wilt namelijk dat je collega’s uit eigen beweging initiatief tonen. Anders had jij het net zo goed kunnen doen.
  • Bespreek wanneer er evaluatiemomenten zullen plaatsvinden en leg de deadlines vast. Op die momenten kan je collega verantwoording afleggen over de behaalde resultaten.
  • Onderschat je collega’s niet; geef hun eens wat vaker de kans om hun eigen problemen op te lossen. Je zult dan gaan zien dat je collega’s competenter zijn dan jij – vanuit je reddersrol – denkt!