Fiscaal

Goedkeuring bij ontbreken BSN of RSIN voor elektronisch aangiftebericht OVB

Sinds 1 januari 2022 moeten notarissen voor de overdrachtsbelasting (OVB) het BSN of RSIN van de verkrijgende belastingplichtige vermelden in het elektronische aangiftebericht. Soms heeft de belastingplichtige op het moment van de verkrijging nog geen BSN of RSIN. Dit is bijvoorbeeld het geval bij buitenlandse verkrijgers. Voor deze situaties wordt goedgekeurd dat notarissen het BSN of RSIN achterwege mogen laten in het elektronische aangiftebericht. Deze gegevens mogen later door de notaris of de verkrijger bij de Belastingdienst worden aangeleverd. Dat kan via een correctiebericht, verzoekschrift of per brief.