Fiscaal

Opbrengsten jarenlang als winst uit onderneming in IB-aangiften – toch startersaftrek

Opbrengsten jarenlang als winst uit onderneming in IB-aangiften – toch startersaftrek

Een man ontplooit in 2011 tot en met 2017 bedrijfsactiviteiten. Hij geeft de opbrengsten in zijn IB-aangiften 2011 tot en met 2016 aan als winst uit onderneming, maar claimt geen zelfstandigen- en startersaftrek. Dat doet hij voor het eerst in de aangifte IB 2017. De inspecteur weigert de startersaftrek. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De startersaftrek kan worden toegepast als de starter in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft toegepast. Aan dit criterium heeft de man voldaan. Daarvoor is niet relevant hoe hij de opbrengsten in de IB-aangiften heeft vermeld.

De rechtbank stelt vast dat de omzet in 2011, 2012 en 2016 heel klein was en dat de man in 2013, 2014 en 2015 verlies had geleden met zijn bedrijfsactiviteiten. Ook was er geen omzetgroei in die jaren. Bovendien had de inspecteur zelf in een uitspraak op bezwaar zijn twijfel aangegeven met betrekking tot het bestaan van een onderneming in de jaren voor 2017. Daarmee acht de rechter het aannemelijk dat de man in de voorafgaande vijf jaren voor 2017 geen ondernemer was.