Fiscaal

Besluit Wob-verzoek aftrek advieskosten bij bedrijfsopvolging

De staatssecretaris van Financiën heeft documenten vrijgegeven die ingaan op een WOB-verzoek over de aftrek van advieskosten voor bedrijfsopvolgingstrajecten. De informatie betreft de doorschuifregeling of de bedrijfsopvolgingsregeling van artikel 4.17a en artikel 4.17c Wet IB 2001 of de bedrijfsopvolgingsregeling van artikel 35b SW (BOR). De staatssecretaris geeft nadrukkelijk aan dat de documenten geen beleid betreffen, maar dat de informatie wel de uitvoering van deze bestuurlijke aangelegenheid raakt. De documenten betreffen een memo over de (fiscale) behandeling van BOR-advieskosten, een checklist verzoek (vooroverleg) bedrijfsopvolging en een memo met veelgebruikte argumenten in bezwaarschriften over de aftrekbaarheid van BOR-advieskosten.