Estate- en Financiële Planning

Werkt een Nederlands levenstestament over de landsgrens heen?

Werkt een Nederlands levenstestament over de landsgrens heen?

Onze gemiddelde levensverwachting is in de laatste jaren steeds verder omhoog gegaan, maar daarmee meteen ook de kans dat er bij leven wat gebeurt, waardoor je wilsonbekwaam wordt. Het levenstestament komt om die reden meer en meer in de belangstelling te staan. Het levenstestament is een document waarin je regelt wie jouw belangen mag behartigen als je in de situatie komt dat je dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld als gevolg van dementie of een herseninfarct. De vraag is of een Nederlands levenstestament ook werkt over onze landsgrenzen heen?

Al in 2000 is het Haagse Meerderjarigenbeschermingsverdrag tot stand gekomen. Dit verdrag moet er onder meer voor zorgen dat er duidelijke internationale regels komen over de erkenning van levenstestamenten in internationale situaties. Helaas hebben nog niet veel lidstaten het verdrag ondertekend, laat staan geratificeerd. Nederland hoort daar helaas ook nog niet bij. België heeft het verdrag op 30 september 2020 echter wel geratificeerd. Hierdoor treedt het verdrag op 1 januari 2021 in België in werking. Dit betekent dat in Nederland ondertekende levenstestamenten dan ook in België worden erkend.