Estate- en Financiële Planning

Leg de overbedelingsschuld aan je kinderen goed vast

Als je partner overlijdt en de wettelijke verdeling van toepassing is, worden alle bezittingen en schulden van de nalatenschap automatisch aan jou toebedeeld. Je kinderen hebben dan een vordering op jou ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering moet voor de erfbelasting worden gewaardeerd en over de waarde van de vordering moet al wel erfbelasting worden betaald. Na jouw overlijden wordt de schuld die jij aan de kinderen hebt, alsnog verrekend in jouw nalatenschap. Na een overlijden zal de Belastingdienst in eerste instantie zelf gaan beoordelen of er een aangiftebiljet voor de erfbelasting moet worden uitgereikt.

Dit gebeurt aan de hand van onder meer de aangifte inkomstenbelasting. Maar niet iedereen krijgt een brief met de uitnodiging om aangifte erfbelasting te doen. En dat hoeft ook niet, als blijkt dat de verkrijging onder de vrijstellingen van de erfbelasting blijven.

Stel nu dat de verkrijging van je kinderen onder het bedrag van de vrijstelling valt. In dat geval is het toch verstandig om vast te stellen hoe hoog de schuld is die jij aan de kinderen hebt en om dit goed vast te leggen. Als jij vervolgens komt te overlijden, is duidelijk welk bedrag in mindering komt op jouw nalatenschap. Dit voorkomt niet alleen discussies bij de afwikkeling van jouw nalatenschap, maar levert ook nog eens een lagere aanslag erfbelasting op.

Let op

Je zult zélf actie moeten ondernemen en aangifte erfbelasting moeten doen als blijkt dat er toch erfbelasting verschuldigd is. Dit kan het geval zijn als er vermogen is dat niet belast is voor – en daarmee niet zichtbaar is in – de aangifte inkomstenbelasting.