Estate- en Financiële Planning

Kun je een harde uitsluitingsclausule alsnog verzachten?

Kun je een harde uitsluitingsclausule alsnog verzachten?

De zachte uitsluitingsclausule haalt de scherpe kantjes ervan af, als een begiftigde gehuwd is, een of meer kinderen heeft en overlijdt. Met de harde uitsluitingsclausule komt alles toe aan de kinderen, vaak geheel belast met erfbelasting. Onder omstandigheden kan met de zachte uitsluitingsclausule de helft aan de langstlevende toekomen via de gemeenschap van goederen. Dit is doorgaans fiscaal voordeliger. Soms wordt in het testament of in de schenkovereenkomst een harde uitsluitingsclausule gesteld, maar worden de verhoudingen later beter, waardoor men de clausule zou willen bijstellen. Maar is het dan nog mogelijk om de clausule te verzachten?

Als de clausule in het testament is gesteld, kan deze uiteraard enkel worden aangepast zolang de testateur en erfgenaam nog leven. Betreft het een uitsluitingsclausule in een schenkovereenkomst, dan kan de clausule nog worden aangepast, al heeft de schenking zich al voorgedaan. Uiteraard kan dit alleen als schenker en begiftigde beiden nog leven, en zal daartoe een aanvullende overeenkomst moeten worden gesloten, waarmee de begiftigde weer opnieuw instemt.

Tip
Heeft je cliënt destijds een harde uitsluitingsclausule gesteld, maar past deze niet meer bij de huidige situatie? Bespreek dan de mogelijkheden om deze alsnog te wijzigen.