Estate- en Financiële Planning

Jubelton – niet betalen maar kwijtschelden of overnemen

Inmiddels is bijna iedereen het er wel over eens: de jubelton is een faciliteit die de woningmarkt meer kwaad doet dan goed. Mogelijk wordt deze faciliteit afgeschaft. In onze vorige Fiscasus gaven we daarom als boodschap mee dat je als ouder of andere weldoener je geld gereed moet houden als je deze faciliteit nog snel wilt benutten. De schenking moet werkelijk worden voldaan en kan niet plaatsvinden in de vorm van een schuldigerkenning. De begiftigde moet met de schenking immers ook een lening aflossen of uitgaven aan de woning verrichten. Zijn er dan geen mogelijkheden om de schenking eigen woning met gesloten beurzen te verrichten?

Jawel, dat kan als de schenker de lening voor de eigen woning zelf heeft verstrekt, of wanneer hij of zij vanuit een familievennootschap een eigenwoninglening heeft verstrekt. Heeft de schenker de lening zelf verstrekt, dan kan uiteraard eenvoudig een kwijtscheldingsbesluit worden genomen. Met de aanvaarding van de kwijtschelding is de aflossing door de begiftigde een feit. Is er een eigenwoninglening verstrekt door een familievennootschap, dan kan de schenker een schenking doen en deze voldoen door schuldovername. Ofwel, de schenker neemt een deel van de eigenwoninglening van de begiftigde over ten titel van schenking. Door de schuldovername is de aflossing door de begiftigde een feit.

Tip
Wil je cliënt nog snel de jubelton benutten, maar zijn er geen contanten voorhanden? In de beschreven gevallen kan hij of zij dan toch met die wens uit de voeten.