Estate- en Financiële Planning

Niet opvolgen maar wel de BOR toepassen, kan dat?

Je cliënt heeft een mooi bedrijf en een stel leuke kinderen. Maar er is helaas geen match; de kinderen zien het bedrijf niet zitten en zijn hun eigen weg gegaan. Ook gebeurt het wel dat een van de kinderen de echte opvolger is en de andere niet. Voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting wordt de voortzettingseis gesteld; de begiftigde, erfgenaam of legataris dient de onderneming ten minste vijf jaar voort te zetten, dan wel de aandelen vijf jaar aan te houden. In die periode moet de bv de onderneming ongewijzigd voortzetten. Is het dan einde verhaal voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor deze niet opvolgende kinderen?

Uiteraard is dat vaak wel het geval, maar dit hoeft zeker niet altijd zo te zijn. Als de onderneming in een bv-vorm wordt gedreven, is echte bemoeienis tijdens de voortzettingsperiode helemaal niet noodzakelijk. Uiteraard moet het betreffende kind voorafgaande aan een schenking wel in loondienst zijn geweest om de inkomstenbelasting in box 2 te kunnen doorschuiven. Na de schenking is er echter geen noodzaak meer om dit dienstverband voort te zetten. En voor de schenkbelasting is het voldoende dat de bv de onderneming voortzet en de aandelen worden aangehouden.

Eenmanszaak of personenvennootschap
Bij een eenmanszaak of personenvennootschap dient de onderneming wel (mede) voor rekening van het kind te worden gedreven, maar ook dat vergt geen persoonlijke betrokkenheid of werkzaamheden. Hier zou je kunnen denken aan het omvormen van een eenmanszaak tot vof tussen ouder en kind ten titel van schenking. Daarbij werkt het kind niet mee, maar wordt hij of zij alleen aansprakelijk medevennoot. Na vijf jaar kan de onderneming worden verkocht en is de vrijstelling schenkbelasting gerealiseerd.

Tip
Heb je cliënten met niet-opvolgers onder de kinderen, bespreek dan de mogelijkheden om deze kinderen niettemin de BOR te laten benutten.