BTW

Verzorgen huisvesting voor uitgeleend personeel is belaste dienst

Een Litouws uitzendbureau stelt werknemers ter beschikking aan Nederlandse opdrachtgevers. Zij biedt de werknemers via derden tijdelijke huisvesting in Nederland aan tegen betaling van € 3 per gewerkt uur met een maximum van € 520 per maand. De betaling geschiedt via inhouding op het loon. De btw op de huisvestingskosten vraagt zij terug via de speciale teruggaafprocedure (artikel 31, leden 2 en 3 Wet OB). De teruggaafverzoeken zijn terecht afgewezen, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het uitzendbureau had in Nederland btw-aangifte moeten doen, waarbij zij de btw had kunnen terugvragen.

 

Volgens de rechtbank is er een rechtstreeks verband tussen het aanbieden van de huisvesting en de vergoeding die de werknemers daarvoor betalen. Het verlenen van huisvesting is daarom een dienst onder bezwarende titel. Een verzoek om btw-teruggaaf geschiedt dan bij de btw-aangifte over het tijdvak waarin het recht is ontstaan. De speciale teruggaafprocedure van artikel 31, leden 2 en 3 Wet OB blijft dan buiten toepassing.