BTW

Terbeschikkinggestelde leasefiets en BUA

Het toepassingsbereik van de bestaande goedkeuring voor een fiets van de zaak is uitgebreid naar leasefietsen. Leaset een ondernemer fietsen en stelt hij/zij deze ter beschikking aan zijn/haar werknemer(s), dan kan de ondernemer de btw in de leasetermijnen in aftrek brengen totdat het totaal van de in aftrek gebrachte btw het maximum van € 130 (21/121 x € 749) heeft bereikt. Het bestaande besluit is hierop aangepast. De uitbreiding naar de leasefiets staat los van de nieuwe bijtelling voor de fiets van de zaak in de inkomstenbelasting.In het besluit is vanwege het tijdsverloop ook verwijderd de overgangsregeling in verband met de aanpassing van de BPM-tabel die gold tot 30 september 2012.