BTW

Denk aan btw-deadlines bij onroerende zaken

Heeft jouw cliënt bij de koop of verkoop van een onroerende zaak geopteerd voor een btw belaste levering? Zo ja, dan moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan hem/haar is geleverd, een schriftelijke verklaring uitreiken aan de verkoper en de Belastingdienst. Daaruit moet blijken dat de koper het pand in beide jaren ook feitelijk voor 90% (soms 70%) of meer heeft gebruikt voor belaste prestaties. Bij een belaste levering in 2018 moet dat dus uiterlijk gebeuren vóór 29 januari 2020.

Lees meer

Ook bij de belaste verhuur van een onroerende zaak moet de huurder die niet meer aan het 90%- (70%-)criterium voldoet, dit melden bij de verhuurder en bij de Belastingdienst binnen vier weken na afloop van het jaar.

Tip

In de Fiscount Modellenbank vind je een ‘Verklaring na optie voor met btw belaste levering onroerende zaak