BTW

Ook vrijgestelde verkoop panden meenemen in pro-rata-berekening

Een bv exploiteert onroerende zaken. In 2006 en 2007 verkoopt zij enkele panden zonder btw. De bij de verkoop behaalde vrijgestelde omzet houdt zij buiten de pro-rata-berekening, omdat dit incidentele verkopen zouden zijn. De inspecteur meent dat deze omzet wel moet worden meegenomen in de pro-rata-berekening. Het gelijk is hier aan de inspecteur, aldus Rechtbank Gelderland. Er is geen sprake van incidentele verkopen maar van een onlosmakelijk en structureel onderdeel van de gebruikelijke economische activiteiten van de bv. Bij een zeer omvangrijke onroerendgoedportefeuille zou het aantal verkopen gering kunnen zijn, maar daarin geeft de bv geen inzage.