BTW

Onbeperkte btw-terugvraagtermijn zonnepalen geldt ook voor vrijgestelde ondernemer

Onbeperkte btw-terugvraagtermijn zonnepalen geldt ook voor vrijgestelde ondernemer

Een man drijft vanuit zijn woning een praktijk voor orthomoleculaire voedingsleer. De activiteiten van deze praktijk zijn vrijgesteld van btw. In 2009 laat de man zonnepanelen plaatsen op het dak van zijn woning. Pas in 2018 dient hij een btw-teruggaafverzoek in. De inspecteur wijst dit verzoek af, omdat de man te laat is. De man beroept zich echter op de uitspraak van de Hoge Raad van 15 december 2017. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat particulieren niet gebonden zijn aan de wettelijke termijn voor de teruggaaf van btw op zonnepanelen. Dit geldt ook voor de vrijgestelde ondernemer, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De inspecteur stelde dat de man niet gelijk was aan een particulier omdat hij al btw- ondernemer was voordat de zonnepanelen werden geplaatst. De rechtbank oordeelt dat de man weliswaar geen ‘particulier’ is, maar dat de uitspraak van de Hoge Raad ook overeenkomstig geldt voor een persoon die al is geregistreerd als btw-ondernemer maar vrijgestelde prestaties verricht.

Volgens de rechtbank kan het feitelijk gebruik van de zonne-energie de aftrek wel beperken. Er bestaat namelijk geen aftrekrecht voor zover de energie wordt gebruikt voor de voedingsleeractiviteiten. De Belastingdienst moet daarom de feiten nader onderzoeken.

Let op

Inmiddels is met ingang van 1 januari 2019 de termijn voor teruggaaf van btw op zonnepanelen beperkt. Hierdoor moet de btw uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.