Arbeid en Recht

Wettelijke vakantiedagen vervallen niet als werkgever werknemer niet informeert

Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen, als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Dit mag bekend verondersteld worden. Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2019, als de werknemer die dagen niet opneemt voor 1 juli 2020. Op 6 november 2018 bepaalde het Europese Hof van Justitie echter dat de wettelijke vakantiedagen níet vervallen als de werkgever zijn plicht verzaakt heeft om werknemers duidelijk en tijdig te informeren over de vervaltermijn van hun vakantiedagen. De werkgever moet werknemers stimuleren en ook in staat stellen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen.

Doet de werkgever dit niet (goed), dan behouden werknemers de wettelijke vakantiedagen en kunnen zij later bij uitdiensttreding om uitbetaling van die dagen verzoeken.

 

Tip

Zijn er op dit moment nog vakantiedagen van het kalenderjaar 2019 door werknemers niet opgenomen? Geef in dat geval bij jouw klant, werkgever, aan dat hij die werknemers moet informeren over de datum waarop die dagen vervallen. Je klant moet hen ook daadwerkelijk in staat stellen om die dagen voor 1 juli 2020 op te nemen. Zonder vervulling van deze voorwaarde kan er dus nog steeds een stuwmeer aan niet opgenomen vakantiedagen ontstaan.