Arbeid en Recht

UWV vergoedt bij onterechte loonsanctie niet 100% loon aan werkgever

Een werkgever betaalde tijdens het tweede ziektejaar 100% van het loon aan de werknemer door. Toen het UWV aan de werkgever een loonsanctie oplegde, betaalde de werkgever over het derde ziektejaar ook 100% van het loon aan de werknemer. De werkgever deed dit, terwijl er in de cao voor de Gehandicaptenzorg geen bepalingen over het derde ziektejaar staan. De Centrale Raad van Beroep oordeelde in hoger beroep dat het UWV ten onrechte een loonsanctie had opgelegd. Vervolgens vorderde de werkgever een schadevergoeding van het UWV over het derde ziektejaar ter hoogte van 100% van het loon.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde in deze zaak dat het UWV niet verplicht was om meer dan 70% van het loon aan schade te vergoeden, omdat de werkgever volgens de wet en de cao niet verplicht was om over het derde ziektejaar meer dan 70% van het loon te betalen.

 

Tip

Stel bij een door het UWV opgelegde loonsanctie steeds vast welk percentage van het loon een werkgever krachtens de wet en/of de cao verplicht moet doorbetalen tijdens het derde ziektejaar. Als een werkgever uit zichzelf meer doorbetaalt dan wat verplicht is, kan dit een forse schadepost voor hem/haar worden.