Arbeid en Recht

Werknemer mocht eigen onderneming voorbereiden tijdens dienstverband

Kan een ontslag om dringende redenen in stand blijven als een werknemer tijdens het dienstverband voorwerk heeft verricht voor de start van een eigen onderneming? Over die vraag boog de kantonrechter zich recent. De werkgever baseerde zich in deze zaak op het nevenwerkzaamhedenverbod. De rechter ziet deze overtreding echter niet; zo was het bedrijf nog niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook werden er tijdens het dienstverband nog geen inkomsten gegenereerd met het bedrijf. Het polsen van collega’s over hun bereidheid om over te willen stappen, rechtvaardigt geen ontslag op staande voet. Kortom, het ontslag om dringende redenen was niet geldig.