Arbeid en Recht

Weer veilig aan het werk?

Weer veilig aan het werk?

Na de versoepeling van de coronamaatregelen wilden werkgevers weer graag aan het werk. Dat brengt (nog steeds) praktische vragen met zich mee, zolang er zowel voor klanten als personeel regels gelden als 1,5 meter afstand bewaren, handen wassen, enz. Kan het personeel wel weer (volledig) naar kantoor, de winkel, het restaurant of naar de klant? Werkgevers zijn creatief, maar kunnen vaak moeilijk beoordelen of met de genomen maatregelen het besmettingsrisico of andere gezondheidsklachten adequaat wordt voorkomen. Klanten zijn soms nog terughoudend. Ook personeel wil veilig en zonder gezondheidsrisico’s werken. Kortom, hoe zorg je voor een veilige werksituatie?

Tip

Werkhervatting met beperkingen door corona is geen zaak van alleen je gezond verstand gebruiken. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door de arbodienst en bedrijfsarts kun je als werkgever je risico’s inventariseren. Met hun hulp en adviezen kunnen adequate maatregelen worden getroffen voor een veilige werkomgeving.