Arbeid en Recht

Ontslag na meenemen goederen bij einde onderneming geoorloofd

Een restaurant zou haar deuren voorgoed sluiten. Een manager van dit restaurant dacht zijn werkgever te helpen, door de biertap alvast mee te geven aan een collega. Op die manier zou de tap niet meer hoeven te worden opgeruimd. Werkgever ziet dit op camerabeelden en stelt vast dat hier vooraf geen toestemming voor is gevraagd en dat er achteraf geen melding van is gemaakt. Het Hof van Justitie in Aruba ziet niet waarom de omstandigheden van de sluiting van het restaurant een vrijbrief vormen om te beschikken over het eigendom van het restaurant. Het hof acht het handelen van de werknemer in strijd met het goed werknemerschap. Ontslag op staande voet was geoorloofd.