Arbeid en Recht

Werknemer mocht één dag voor bereiken pensioenleeftijd einde slapend dienstverband vragen

Werknemer mocht één dag voor bereiken pensioenleeftijd einde slapend dienstverband vragen

Een werknemer valt per 19 december 2016 als gevolg van ziekte uit. Wanneer de werknemer begin 2019 om een eindafrekening vraagt, reageert de werkgever met de boodschap dat zijn dienstverband slapend zal worden gehouden. Pas na het bereiken van de pensioenleeftijd zal er sprake zijn van een beëindiging en dus eindafrekening. Na het Xella-arrest en één dag voor het bereiken van zijn pensioenleeftijd vraagt de werknemer via zijn gemachtigde alsnog om een beëindiging van zijn slapende dienstverband onder toekenning van een transitievergoeding. De werkgever gaat hier niet toe over en de zaak komt voor de rechter.

 

De werkgever ging niet tot een beëindiging over, omdat dit volgens hem niet meer kon. Het dienstverband was immers ondertussen al van rechtswege per 19 november 2016 geëindigd. Hoewel het Xella-arrest geen actieve informatieplicht voor de werkgever inhoudt of slapende dienstverbanden actief zouden moeten worden beëindigd, is de rechter van oordeel dat deze werkgever in strijd met het goed werkgeverschap heeft gehandeld.

De werkgever had ten minste na het Xella-arrest nog eens bij de werknemer moeten informeren wat hij eerder met het verzoek om een eindafrekening bedoelde. Temeer omdat de werkgever met een andere werknemer wel actief het slapend dienstverband heeft beëindigd. Dat het pensioen van de werknemer voor de deur stond, doet daar niets aan af. De werkgever moet dan ook een schadevergoeding van € 43.068 aan de werknemer betalen, wat gelijk staat aan de transitievergoeding. De werkgever zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook niet in aanmerking komen voor de compensatieregeling transitievergoeding.