Arbeid en Recht

Besluiten compensatie transitievergoeding bij beëindiging bedrijf door pensionering of overlijden

Op 13 november 2020 zijn de besluiten en regelingen gepubliceerd voor compensatie van transitievergoedingen door het UWV, bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten door pensionering of overlijden van de ondernemer. Deze compensatieregeling zal op 1 januari 2021 in werking treden. De compensatieregeling is bedoeld om kleine ondernemingen met minder dan 25 werknemers financieel tegemoet te komen, indien bedrijfsactiviteiten worden beëindigd doordat de ondernemer met pensioen gaat of overlijdt. Als gevolg van zo’n pensionering of overlijden moeten de bestaande arbeidsovereenkomsten met werknemers onder betaling van transitievergoedingen worden opgezegd.

Tip

Het voert te ver om in deze publicatie alle details van de regelingen aan te geven. In voorkomende gevallen is het raadzaam om vooraf advies te vragen bij een van onze juristen.

Bron:

  • Besluit11.2020, Stb. 438 (in werking artikel 7:673e BW per 1.1.2021)
  • Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging 4.11.2020, Stb. 439
  • Regeling11.2020, Stcrt. 58202.