Arbeid en Recht

Loondoorbetalingsplicht werkende WAO’ers bij ziekte vanaf 1 april 2021 naar 6 weken

Met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is per 1 januari 2016 een lichter regime in het arbeidsrecht ingevoerd. Een onderdeel daarvan was een loondoorbetalingsplicht voor werkgevers gedurende 6 weken bij ziekte van werkende AOW’ers. Bij wijze van overgangsregeling werd die periode van 6 weken tijdelijk op 13 weken vastgesteld. Het kabinet heeft recent kenbaar gemaakt dat zij het overgangsrecht met ingang van 1 april 2021 wil laten eindigen. Hierdoor gaat de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers bij ziekte van werkende AOW’ers terug van 13 naar 6 weken. Van enige verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden is in de afgelopen jaren niets gebleken.