Arbeid en Recht

Dagje meedraaien is arbeidsovereenkomst in de keten – overgang van onderneming niet

Dagje meedraaien is arbeidsovereenkomst in de keten – overgang van onderneming niet

Voordat een kok per 1 december 2015 in dienst treedt van een uitzendbureau dat hem uitleent aan Holland Casino (HC), werkt hij bij wijze van proef drie uur mee. Als hij in dienst is, krijgt hij deze uren alsnog uitbetaald. Wanneer er later onenigheid ontstaat over het aantal gesloten arbeidsovereenkomsten, oordeelt de kantonrechter dat dit als een arbeidsovereenkomst moet worden gezien, die meetelt in de keten. Hij heeft immers loon ontvangen, de arbeid persoonlijk moeten verrichten en hij stond in een gezagsverhouding met HC. Als er na een overgang van onderneming een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten, is dat in de basis geen nieuwe schakel in de keten.

Tip

Heeft de nieuwe arbeidsovereenkomst die door de verkrijger wordt gesloten een einddatum die verder weg ligt in de toekomst? In dat geval kan dit ertoe leiden dat daarmee wel een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten. Daardoor ontstaat er dus een nieuwe schakel in de keten. Het is daarom raadzaam om de einddatum te respecteren.