Arbeid en Recht

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) moet investeringsdrift bedrijven stimuleren

Om bedrijven te stimuleren om ook tijdens de coronacrisis te investeren – en eventueel investeringen naar voren te halen – treedt per 1 januari 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in werking. Het betreft een tijdelijke regeling voor 2 jaar, waarin bedrijven voor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing kunnen toepassen. De afdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar en 1,8% voor investeringen boven dat bedrag. Investeringen van ten minste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000 per aanvraag komen voor de regeling in aanmerking.

 

De investeringen moeten betrekking hebben op verplichtingen voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen, die zijn aangegaan na 1 oktober 2020. De betaling(en) voor de investeringen moeten volledig in 2021 of 2022 zijn gedaan. Bovendien moet het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik zijn genomen.

 Procedure

Aangezien de BIK een afdrachtvermindering is op de loonheffing, kunnen alleen werkgevers de BIK toepassen. Een werkgever kan met ingang van 1 september 2021 een zogenoemde BIK-verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO vermeldt in de verklaring hoeveel de afdrachtvermindering bedraagt en vervolgens kan de werkgever de afdrachtvermindering in zijn loonaangifte toepassen. Is de afdrachtvermindering hoger dan de nog af te dragen loonheffing voor de resterende maanden van het jaar? Dan kan deze door middel van correctieberichten over eerdere loontijdvakken in hetzelfde jaar worden toegepast.

Fiscale eenheid en BIK

De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in, omdat de Europese Commissie dit nog moet goedkeuren. Na goedkeuring kan dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 worden toegepast. Blijft goedkeuring uit, dan zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd naar respectievelijk 5% en 2,08%.