Arbeid en Recht

Werkgever vergat jaarlijks aanbod vaste arbeidsomvang – flinke loonvordering

Een werknemer in dienst nemen op basis van een oproepovereenkomst lijkt erg aantrekkelijk. Behalve als je er jaarlijks niet bij hebt stilgestaan om elke keer een aanbod tot vaste arbeidsomvang te doen. De werkgever in deze zaak kwam flink duurder uit toen zij dacht alleen de transitievergoeding kwijt te zijn bij einde dienstverband. Zij was namelijk vergeten om de werknemer met oproepovereenkomst na 12 maanden, jaarlijks, een (deugdelijk) aanbod tot vaste arbeidsomvang te doen. Voor deze loonaanspraak is de werknemer niet gehouden beschikbaar te zijn voor die omvang. Hoe zit dat?

 

Partijen steggelden over het feit of sprake was van een einde dienstverband. De rechter oordeelde dat het dienstverband nog steeds in stand was. Duidelijk was dat er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding tussen partijen, waardoor de rechter tot ontbinding overging per 1 juli 2023. Omdat de werkgever geen ernstige verwijtbaarheid trof, werd er geen billijke vergoeding opgelegd.

De werknemer vorderde loon tot aan het einde van het dienstverband, zonder opgeroepen te zijn voor werk of zich daarvoor beschikbaar te hebben gesteld. Omdat er sprake was van een oproepovereenkomst, had de werkgever de werknemer na 12 maanden, binnen een maand, een voorstel tot vaste arbeidsomvang moeten doen. Dit aanbod moet jaarlijks worden gedaan. Wegens uitblijven van dit aanbod werd de verzochte loonvordering toegewezen, zonder de voorwaarde dat de werknemer zich over die uren beschikbaar had moeten houden. Ook de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW is dan van toepassing. De loonaanspraak geldt eveneens tijdens ziekte.

Tip
De werkgever dient er bij een oproepovereenkomst voor te zorgen dat zij op grond van artikel 7:628a lid 5 BW een voorstel tot vaste arbeidsomvang doet na 12 maanden. In het geval dat dit niet gebeurt, heeft de werknemer op grond van lid 8 van artikel 7:628a BW recht op loonaanspraak. De voorwaarde dat de werknemer zich dan beschikbaar moet houden voor de bedongen arbeid over die uren geldt dan niet.