Arbeid en Recht

Derdelanders uit Oekraïne mogen voorlopig in Nederland blijven en werken

Nederland telt circa 4.660 zogenoemde derdelanders, die zijn gevlucht uit Oekraïne maar uit andere landen komen. Zij studeerden of werkten bijvoorbeeld in Oekraïne. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten om de beëindiging van de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) voor derdelanders uit Oekraïne op 4 september te bevriezen, totdat de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep. Deze uitspraak wordt pas in november verwacht. Voorlopig mogen de derdelanders dus in Nederland blijven en werken en houden zij ook recht op de voorzieningen, zoals opvang, leefgeld en de Regeling Medische Zorg ontheemden uit Oekraïne (RMO).