Arbeid en Recht

Ontbindende voorwaarde bbl-arbeidsovereenkomst doorkruist opzegverbod

Een werkgever in de kinderopvang had in een bbl-arbeidsovereenkomst de ontbindende voorwaarde opgenomen dat de arbeidsovereenkomst zou stoppen bij einde van de opleiding. Ook de van kracht zijnde cao kende een dergelijke bepaling. De werknemer werd ziek, waardoor de opleiding stopte en daarmee kwam er automatisch een einde aan de arbeidsovereenkomst. De werknemer protesteerde vanwege haar ziekte, maar trok aan het kortste eind. Rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat het opzegverbod niet van toepassing was, maar wel de ontbindende voorwaarde. Wegens het intreden van die voorwaarde kwam er een einde aan het dienstverband.

De werkgever en werknemer waren in het kader van een stage een leer- arbeidsovereenkomst voor 1 jaar overeengekomen. Op een gegeven moment werd de werknemer ziek, waardoor de opleiding haar uitschreef.

Door de vervulling van de ontbindende voorwaarde is er een einde gekomen aan de opleiding, zonder enige invloed van de werkgever. De opleidingsinstelling heeft de student uitgeschreven, buiten de werkgever om. De arbeidsovereenkomst werd daardoor inhoudsloos. De ziekte van de werknemer doet daar niets aan af. Het einde van de opleiding raakte de kern van de arbeidsovereenkomst, die daardoor vervolgens automatisch tot een einde kwam.

Tip
Zorg er – voor een geslaagd beroep op een ontbindende voorwaarde – voor dat:

  • de vervulling niet door de werkgever in de hand is gewerkt;
  • de vervulling niet te veel verbonden is aan c.q. afhankelijk is van de subjectieve waardering door de werkgever;
  • het beroep op de ontbindende voorwaarde verenigbaar is met het gesloten stelsel van het ontslagrecht en de bescherming van de werknemer die daarin tot uitdrukking komt. (Bij dit vereiste moet rekening worden gehouden met de aard, de inhoud en de context van de voorwaarde.)

Heb je iets dergelijks aan de hand, zit je met een praktische vraag of wil je meer weten over andere arbeidsrechtelijke vraagstukken, neem dan contact op met Diane Heijmans-Essed.