Arbeid en Recht

Soms kost loonsanctie over 3e ziektejaar werkgever veel meer dan alleen ‘loon’

Een werknemer was langdurig ziek en het UWV legde over het derde ziektejaar een loonsanctie op. Die loonsanctie verplicht een werkgever om over het derde ziektejaar loon (maximaal 70% van het maximum premieloon) aan de werknemer door te betalen, omdat hij volgens het UWV onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie. In dit geval had de werknemer een loon van € 8.474,00 per maand, dus aanzienlijk meer dan het maximum premieloon per maand (€ 4.769,33). De werkgever had € 5.931,80 (70% van € 8.474,00) aan de werknemer doorbetaald en de werknemer stelde dat hij door de loonsanctie schade had geleden.

 

Zonder loonsanctie zou de werknemer een WIA-uitkering ter hoogte van 70% van het maximum dagloon hebben ontvangen. Deze zou zijn aangevuld met een suppletie-uitkering van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (samen € 6.752 per maand). Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de werkgever het verschil diende te vergoeden tussen het door de werkgever betaalde loon en € 6.752 als schade aan de werknemer.

Tip

Verdient een werknemer meer dan het maximum premieloon? In dat geval is de werkgever wettelijk verplicht om bij ziekte minimaal 70% van het maximum premieloon aan de werknemer door te betalen. De werkgever had in dit geval dus € 5.931,80 min (70% van € 4.769,33 =) € 3.338,53 = € 2.593,27 per maand (!) te veel doorbetaald. Nu moest de werkgever dit bedrag plus het verschil tussen € 5.931,80 en € 6.752 per maand (€ 820,20 per maand) – in totaal dus € 3.413,47 per maand – als schade aan de werknemer vergoeden. Informeer jouw cliënten daarom goed over hoeveel er bij ziekte moet worden doorbetaald en wat de financiële risico’s bij een loonsanctie zijn.