Arbeid en Recht

Onduidelijkheid over tussentijds opzegbeding in arbeidsovereenkomst

Het tijdelijke contract van een werknemer bevat een tussentijds opzegbeding. Ter verlenging voor bepaalde tijd van het dienstverband ondertekenen werkgever en werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst. Daarin is de mogelijkheid om op te zeggen iets anders geformuleerd dan in het eerste contract. Nadat de werknemer het tweede contract opzegt, meent de werkgever dat de werknemer een vergoeding verschuldigd is wegens onregelmatige opzegging. Omdat niet is gebleken dat de werknemer welbewust instemde met de wijziging, geeft de rechter de werkgever ongelijk.

 

In deze uitspraak lezen we dat partijen enkele maanden nadat het eerste contract eindigde, een stuk ondertekenden, getiteld ‘Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd’. Anders dan in het eerste contract is in die tweede overeenkomst opgenomen dat ‘opzegging tussentijds mogelijk is met inachtneming van wederzijdse goedkeuring’. Door deze (op zichzelf overigens niet heel gebruikelijke) bepaling was eenzijdige opzegging niet langer mogelijk.

Wijziging opzegbeding?
Volgens de rechter mogen de werkgever en werknemer wegens hun contractsvrijheid ten aanzien van dit element bij arbeidsovereenkomsten nadere afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden. Maar is er bij het tweede tijdelijke contract nu een wijziging van het opzegbeding overeengekomen? Daarvan is de rechter niet overtuigd. De rechter constateert dat het ondertekenen van het tweede contract een aanwijzing is dat hij instemde met de inhoud ervan. Dat wil volgens de rechter echter niet zeggen dat hij erop bedacht hoefde te zijn dat de mogelijkheid van eenzijdige tussentijdse opzegging was vervallen. De werkgever had de werknemer daar namelijk niet uitdrukkelijk op geattendeerd. Bovendien had de werknemer gevraagd of alles hetzelfde was gebleven, waarop de werkgever bevestigend had geantwoord. De enkele ondertekening van de tweede overeenkomst betekende dus niet dat de werknemer welbewust instemde met de gewijzigde opzegbepaling, ook al had hij de overeenkomst vóór ondertekening mee naar huis genomen.

Jurist en trainer arbeidsrecht Frank Troost werkt onder meer voor Fiscount en adviseert en begeleidt werkgevers en werknemers arbeidsrechtelijk bij arbeidsovereenkomsten en de beëindiging daarvan. Neem voor vragen contact op via f.troost@fiscount.nl of 038 – 45 61 900.