Arbeid en Recht

Werknemer disfunctioneert: arbeidsovereenkomst ontbonden

Een werknemer in dienst van de Staat heeft gedurende meerdere jaren gesprekken met de werkgever gehad, waarschuwingsbrieven ontvangen en een verbetertraject ondergaan. Dat was voor de rechter voldoende om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van disfunctioneren. Gedurende het verbetertraject moet het de werknemer namelijk voldoende duidelijk zijn geworden dat hij niet voldeed aan de eisen van het functieprofiel. De verbeterpunten waren concreet genoeg en sluiten ook aan bij de eerdere kritiek op zijn functioneren.

Dit betreft de uitspraak van het hof, nadat ook de rechtbank de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren had ontbonden. In 2018 en 2019 vonden personeelsgesprekken plaats met de werknemer, waaruit de conclusie volgde dat op onderdelen verbetering nodig was. De werknemer ontving nadien een waarschuwingsbrief wegens het onbevoegd versturen van een brief. Meer incidenten volgden, waardoor in het gespreksverslag van 2020 is vermeld dat zijn prestaties achterblijven en een verbetertraject noodzakelijk is. In 2021 start dat verbetertraject, waarna meerdere gesprekken plaatsvinden, waarvan verslagen zijn gemaakt. Na de conclusie uit het verbetertraject – er is sprake van onvoldoende verbetering – is zoals voorgeschreven een herplaatsingsonderzoek gestart. Daaraan werkte de werknemer echter niet mee, waardoor herplaatsing niet slaagde.

Volgens het hof heeft de werkgever een zekere mate van beoordelingsruimte bij het beoordelen van de geschiktheid voor het verrichten van de bedongen arbeid. In dat kader heeft deze werkgever de werknemer voldoende duidelijk gemaakt dat er sprake was van disfunctioneren en op welke punten. Al met al vindt het hof dat het disfunctioneren voldoende aannemelijk is gemaakt en dat herplaatsing ook voldoende is onderzocht, zodat de ontbinding uitgesproken kon worden.

Jurist en trainer arbeidsrecht Frank Troost werkt onder meer voor Fiscount en adviseert en begeleidt werkgevers en werknemers arbeidsrechtelijk bij ontslag wegens bijvoorbeeld disfunctioneren. Hij is bereikbaar via f.troost@fiscount.nl of 038 – 45 61 900.