Arbeid en Recht

Mag de werkgever een vaccinatiebewijs verlangen van de werknemer?

Mag de werkgever een vaccinatiebewijs verlangen van de werknemer?

Nu de coronavaccinaties zijn gestart, is het de verwachting dat bedrijven en instellingen op termijn een vaccinatiebewijs verlangen voor wie toegang wil. Dat kan dus ook betekenen dat werknemers pas welkom zijn op de werkvloer, als zij dit bewijs kunnen tonen. Mag een werkgever hierom vragen? Ja, zo meent de Gezondheidsraad*; de werkgever zou hier in het bijzonder in de vitale beroepen een redelijk belang toe kunnen hebben. Maar het mag niet leiden tot ongerechtvaardigde uitsluiting, discriminatie of een schending van privacyregels. Hoe werkt dit in de praktijk?

Een werkgever is zelf niet gerechtigd om te beschikken over medische informatie. Het feit dat jij al dan niet gevaccineerd bent, zegt iets over jouw gezondheid. De werkgever heeft dan ook niet zonder meer een grondslag om dit vaccinatiebewijs inderdaad op te vragen bij de werknemer. De Gezondheidsraad haalt aan dat een werknemer toestemming kan geven om deze informatie te delen met de werkgever, maar door de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer is toestemming nooit een goede grond. Bij voorkeur verloopt een en ander dan ook via de arbodienst. Zij mag immers wel over medische informatie beschikken én kan de werkgever direct adviseren hoe om te gaan met medewerkers die om principiële of religieuze redenen niet gevaccineerd willen worden.

*) Gezondheidsraad.nl, rapport Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie.