Arbeid en Recht

Bizarre gevolgen bij eindafrekening NOW

Werkgevers moeten NOW terugbetalen als zij in januari 2020 incidentele loonbetalingen hebben gedaan. De bedoeling van de NOW is dat de werkgever de lonen van zijn werknemers zoveel mogelijk doorbetaalt. Als de loonsom in de maanden maart, april en mei van 2020 lager is dan de loonsom van januari 2020 (x 3), dan moet de werkgever NOW terugbetalen. Dat is nog te verklaren. Wat niet te verklaren is, is dat als de werkgever bijvoorbeeld een bonus betaalt in januari, hij die dan ook moet terugbetalen – ondanks het feit dat het reguliere loon gelijk gebleven is. Bovendien wordt bij die berekening geen rekening gehouden met het percentage omzetdaling.

Commentaar

Wat het nog bizarder maakt, is dat de werkgever juist meer NOW 1 had ontvangen als hij de bonus in maart had betaald. Dit is in strijd met de geest van de regeling. Wij raden je aan om bezwaar te maken en daar helpen we je graag bij.

Grofmazige regeling

In de NOW wordt – naast de vakantiebijslag – slechts de eindejaarsuitkering uit de loonsom van januari 2020 gefilterd. Voor een dergelijk extra periode salaris is een aparte rubriek opgenomen in de aangifte loonheffingen. Bonussen of nabetalingen kan het UWV slechts onderkennen door te kijken of de tabel bijzondere beloningen is toegepast. Dat vindt men te lastig. Het ministerie van SZW en het UWV zeggen in een gezamenlijke verklaring: “Dat dit onrechtvaardig voelt, is goed voorstelbaar. De grofmazigheid van de regeling die nodig is om iedereen snel uit te betalen in deze crisisperiode maakt het helaas niet mogelijk de regeling voor iedereen passend te maken”. Het UWV kan dit bizarre effect naar onze mening wel corrigeren in bezwaarzaken.

Vreemde effecten

Er zijn nog meer vreemde effecten (maar onderstaand 3e effect spant daarbij de kroon):

  • Voor de 3 tranches van NOW 3 blijft de loonsom van juni 2020 bepalend. Als de loonsom in die maand laag was en daarna weer is gestegen, blijft dat een negatief effect houden op de NOW.
  • Hoofdregel is dat de NOW wordt aangevraagd op basis van de omzetdaling van de groep. Voor de 3 tranches van NOW 3 blijft de groepssamenstelling op 1 oktober 2020 bepalend. Maar maakt er daarna een nieuwe vennootschap onderdeel uit van de groep? Dan wordt daar geen rekening mee gehouden. Dit geldt uiteraard ook als een vennootschap geen onderdeel meer uitmaakt van de groep.
  • Een werkgever ontvangt NOW over de bijtelling privégebruik auto bij zijn werknemers. De bijtelling hoort immers tot het SV-loon. Dit is echter geen loon in geld, dat aan de werknemer wordt betaald. Levert een werknemer in februari 2020 zijn leaseauto in, dan moet de werkgever dus behoorlijk veel NOW terugbetalen. Immers, de loonsom over maart t/m mei is dan lager dan die over januari. Snapt u het nog?

Voor vragen kun je contact opnemen met Hans Tabak (h.tabak@fiscount.nl) of Janita Klomp (j.klomp@fiscount.nl).