Arbeid en Recht

Concurrentiebeding komt in gevaar door functiewijziging

In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die beide partijen hebben ondertekend op 1 mei 2005, is een concurrentiebeding opgenomen. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend voortgezet. Dit heeft op zich nog geen gevolgen voor het beding. Immers, bij een stilzwijgende voortzetting vindt verlenging plaats onder dezelfde arbeidsvoorwaarden, waaronder het concurrentiebeding. De werknemer treedt op 1 juli 2018 elders in dienst. Vast komt te staan dat de betreffende werknemer in de loop der jaren de volgende functiewijzigingen heeft gekregen: magazijnmedewerker, junior verkoper, verkoopmedewerker binnendienst, accountmanager (buitendienst).

De werkgever heeft verzuimd om het concurrentiebeding telkens opnieuw vast te leggen. Het hof oordeelt dan ook dat er sprake is van een ingrijpende functiewijziging, waardoor het beding zwaarder op de werknemer is gaan drukken. De werknemer heeft niet alleen meer verantwoordelijkheden gekregen, maar zijn salaris blijkt in de loop der jaren ook met 45% te zijn gegroeid (wat meer is dan een inflatiecorrectie). De werknemer is dan ook niet langer gehouden aan het concurrentiebeding.

Als de functie niet al te zeer is gewijzigd en deze voorzienbaar was bij het aangaan van het concurrentiebeding, zal dit geen consequenties hebben. Wanneer alleen een functienaam en standplaats wijzigen, zal dat geen nadelige invloed hebben op de rechtsgeldigheid van het beding.

Tip

Tijdens de bijeenkomsten Arbeid en Recht (2) die worden gegeven vanaf 17 mei 2021, zal het concurrentiebeding uitgebreid worden behandeld. Heb je al voor die tijd vragen over het concurrentiebeding, neem dan contact op met Richard Lukken, onze jurist arbeidsrecht, via r.lukken@fiscount.nl.