Arbeid en Recht

Boete verminderd doordat betrokkene uit eigen beweging alsnog tijdig informatie verstrekte

Het komt in de adviespraktijk weleens voor dat we constateren dat een betrokkene essentiële informatie niet aan het uitvoeringsorgaan heeft verstrekt, waarmee voorschriften overtreden zijn. Kan in die situatie de boete nog worden beperkt als de betreffende informatie uit eigen beweging alsnog aan het uitvoeringsorgaan wordt verstrekt – voordat het uitvoeringsorgaan zelf de overtreding vaststelt? In een recente uitspraak over zo’n situatie oordeelde de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep, dat het uit eigen beweging alsnog melden van de betreffende informatie dient te leiden tot het aannemen van verminderde verwijtbaarheid en het verlagen van de boete.

Tip

In voorkomende gevallen kan je kantoor – met verwijzing naar deze uitspraak – de boete voor de klant beperken. Adviseer de klant om tijdig en adequaat alsnog de betreffende informatie aan het uitvoeringsorgaan toe te sturen.

Dit artikel is geschreven door onze adviseur arbeidsrecht en sociale zekerheid, Ron van Baarlen.