Agro-actualiteiten

WOZ Taxatiewijzer Agrarisch mag voor varkenshouderij

WOZ Taxatiewijzer Agrarisch mag voor varkenshouderij

De waardering van agrarische opstallen is lastig en kan flink uiteenlopen, zoals weer eens blijkt uit een casus die werd voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant. In deze casus had de heffingsambtenaar de kengetallen uit de Taxatiewijzer getoetst en/of geverifieerd aan de hand van in de regionale markt gerealiseerde transactiecijfers. Volgens de rechtbank mag de Taxatiewijzer bij de varkenshouderij worden gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen. Mits de referentieobjecten dan wel goed geschoond zijn van in de specifieke casus aanwezige zaken, zoals cultuurgrond, bedrijfsopstallen en woondeel.

Tip

Controleer de WOZ-aanslag altijd goed. Een hogere WOZ-waarde voor het bedrijfsdeel zorgt voor veel hogere gemeentelijke belastingen en minder fiscale afschrijvingskosten. Vecht je de WOZ-waarde aan met een eigen taxatie, vraag dan ook na welke correcties zijn toegepast op de referentieobjecten.