Agro-actualiteiten

Aanvullende coronahulp voor grote agrarische ondernemers

Agrarische ondernemers kunnen naast de maximale TVL de Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK) aanvragen. Deze regeling wordt ook wel de TVL-LT genoemd. De aanvraagronde voor het 2e kwartaal 2021 is inmiddels gesloten, maar de aanvraagronde voor het 3e kwartaal gaat 14 oktober 2021 open. Het doel van deze extra regeling is om grotere landbouwondernemingen die anders tegen het plafond (€ 225.000) aanlopen van het Europese tijdelijke staatssteunkader, te kunnen steunen naast de TVL-regeling. De agrarische ondernemer moet de maximale TVL hebben aangevraagd om in aanmerking te kunnen komen voor de TVL-LT.

Tip

Heb je te maken met grote agrarische klanten voor wie de Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK) een welkome extra ondersteuning kan zijn? Zorg er dan voor dat hun aanvraag voor deze subsidie op tijd wordt ingediend bij de RVO.

Let op: tot nu toe is er in de besluiten van het ministerie van Financiën nog geen vrijstelling opgenomen voor de OVK. Houd goed in de gaten of dit alsnog gebeurt.