Agro-actualiteiten

Laag 2% overdrachtsbelastingtarief bij één logisch geheel

Laag 2% overdrachtsbelastingtarief bij één logisch geheel

Een boerderijwoning werd aangekocht met schuren, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden. De bestemming van het perceel waarop deze zich bevonden, was gewijzigd van agrarisch naar woondoeleinden. Het agrarische bedrijf was al enkele jaren gestaakt. Bij de koop van deze boerderijwoning kon over het geheel 2% overdrachtsbelasting worden berekend. Gelet op de ligging van de bedrijfsgebouwen en erfverhardingen ten opzichte van de woning, behoren deze bij de woning; het zijn aanhorigheden. Ook de bereikbaarheid van de bedrijfsgebouwen vanuit de woning en hun ligging op hetzelfde perceel dragen bij aan deze conclusie, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Daarmee is het één logisch geheel.