Agro-actualiteiten

Publicatie onderzoek ‘Een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de landbouw?’

Wageningen Economic Research heeft onderzoeksresultaten gepubliceerd in het rapport ‘Een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de landbouw?’. Het betreft een voorstel van LTO om agrarische ondernemers met een landbouwbedrijf via een calamiteitenreserve de mogelijkheid te geven om overwinsten te parkeren in een reserve, die in een slecht jaar kan vrijvallen. De regeling is op enkele punten vergelijkbaar met de FOR. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat het effect beperkt is, maar bij sterk fluctuerende inkomens wel voordeel biedt. Het kabinet heeft geen inhoudelijke reactie gegeven (vanwege de demissionaire status).