Agro-actualiteiten

Natuursubsidie moet worden afgeboekt worden op boekwaarde

Als een agrariër landbouwgrond omzet in natuurterrein, kan hij vaak een natuursubsidie krijgen. De fiscale behandeling van een dergelijke vrijgestelde subsidie was lange tijd niet helder. Belanghebbende had de grond afgewaardeerd ten laste van de winst en de natuursubsidie aangegeven als vrijgesteld onder de vrijstelling van vergoedingen voor natuurbeheer. De Hoge Raad heeft zich hierover uitgelaten. De natuursubsidie is een objectsubsidie, die de waardedaling compenseert. Deze moet dus worden afgeboekt op de boekwaarde van de grond. Pas voor zover de subsidie meer is dan deze afboeking, kan de vrijstelling worden geclaimd.