Accountancy

Fiscofoonvraag: een corona (continuïteits)checklist?

De impact van de pandemie is overal merkbaar. Als gevolg daarvan is een van de vragen waar we als adviseur tegenaan lopen: wat moeten we hier nu mee doen bij het samensteldossier? Betekent dit ook dat er een standaardtekst opgenomen dient te worden in de jaarrekening hiervoor? En hoe werkt het ook alweer met een continuïteitsparagraaf? Vragen die spelen bij iedere assistent en bij iedere adviseur. Het sleutelbegrip binnen deze context is een ‘professioneel-kritische instelling’. Tip: probeer in ieder geval weg te blijven van formele checklisten en standaardteksten in de jaarrekening.

In principe zijn al deze vragen al verankerd in de verschillende administratieve en samenstelwerkprogramma’s van de diverse aanbieders. Volg echter zeker deze ‘routekaart’:

  • Start met het kritisch doornemen van het grootboek. Zijn de ontwikkelingen in de cijfers in lijn met de verwachtingen? Waarom wel of waarom niet? Bespreek dit met je cliënt en leg dit zorgvuldig vast in het besprekingsverslag.
  • Leg daarna je overwegingen vast en de consequenties daarvan voor de jaarrekening. Bepaal of een toelichting noodzakelijk is – en zo ja, op welke plek.
  • Indien gewenst: is het (vrijwillige) bestuursverslag de beste plek om een toelichting op te nemen in de jaarrekening rondom de ontwikkelingen van de pandemie en haar invloed op de organisatie?

Verwerking overheidsbijdragen

Het opnemen van informatie over COVID-19 heeft inmiddels geen toegevoegde waarde meer voor de lezer van de jaarrekening. Wat wel van belang is, dat iedere organisatie zijn eigen afweging maakt om al dan niet gebruik te maken van de overheidsbijdragen. Maar welke bijdragen zijn dit dan – en wordt de toekomst van de organisatie ook nog op een andere manier gewaarborgd, bijvoorbeeld via ontvangen giften of doorgevoerde kostenbesparingen? Verschillende geldstromen, zoals we die prima kennen in de vastleggingen van de financiële administratie. Daar waar de overheidsbijdragen in de posten in de jaarrekening zijn verwerkt, dien je een toelichting op te nemen. Doe dit echter alleen wanneer de vergelijking van deze cijfers een afwijkend beeld geeft. Kijk ook secuur naar de vraag of een aanvullende toelichting noodzakelijk is ten aanzien van de ontwikkeling van de (omzet)cijfers.