Accountancy

En als het dan toch moet: een continuïteitsparagraaf in de jaarrekening

In sommige gevallen zal uit de jaarrekening blijken dat de organisatie moeite heeft met het vinden van mogelijkheden om haar continuïteit te waarborgen. Dit zie je aan een negatief resultaat én negatief eigen vermogen, waarbij het uitzicht ontbreekt dat de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen. In zulke situaties gaan bij iedere adviseur de alarmbellen af en is zorgvuldig handelen het devies. Dreigende discontinuïteit is echter geen nieuw probleem, en ook de handelingen ter verwerking zijn niet anders dan twee jaar geleden.

Op het moment dat er géén sprake is van acute liquiditeitsproblematiek, maar de cijfers er niet rooskleurig uitzien – en de organisatie wél acties heeft ondernomen om hieruit te komen – komt de continuïteitsparagraaf in beeld. Klik hier voor een link naar voorbeeldteksten met een ‘stappenplan van schrijven’ voor een continuïteitsparagraaf (opgesteld en verstrekt door de NBA).

Tips

Drie tips inzake deze belangrijke paragraaf:

  • Tip 1: maak de paragraaf altijd specifiek voor de organisatie en schrijf op hoe het herstel van de cijfers is opgepakt!
  • Tip 2: de toelichtingen die je opneemt, kunnen voor een geldschieter aanleiding zijn om geen toekomst meer te zien in het bedrijf van je cliënt. In dat geval kunnen de toelichtingen dus ook tegen je cliënt gaan werken. Neem dit dan ook mee in je overwegingen, als je de tekst van de toelichtende paragraaf opstelt.
  • Tip 3: neem in je (samenstel)verklaring een verwijzing op naar de continuïteitsparagraaf.