NL leert door

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Deze inspanningsverplichting dient niet lichtvaardig te worden opgevat. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Hiervoor wordt 50 miljoen euro uitgetrokken via het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee mensen vanaf augustus kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. De kosten zullen dus in beginsel niet drukken op de werkgever. De inspanningsverplichting doet dat wel.

Aanleiding voor NL Leert Door regeling

Het is duidelijk dat de impact van de corona crisis op de arbeidsmarkt enorm groot is. De arbeidsmarkt zal geconfronteerd worden met fundamentele en vaak blijvende veranderingen. In verschillende sectoren staat de werkgelegenheid fors onder druk. Veel mensen hebben hun baan al verloren of dreigen die te gaan verliezen. Dit betekent dat veel werkenden zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit en zich moeten voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk. Om je op deze nieuwe omstandigheden voor te bereiden wordt er geld vrijgemaakt voor ontwikkeladvies en scholing voor behoud van werk of voor een switch naar ander werk.

Doelstelling van de regeling

NL Leert Door heeft tot doel om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en een overstap naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het is de bedoeling dat zij met behulp van ontwikkeladvies of scholing hun huidige werk op een andere manier kunnen invullen of klaargestoomd worden voor banen waar op dit moment wel behoefte aan is.

Voor wie en wanneer?

Deze regeling is niet alleen bestemd voor werknemers in de sectoren die getroffen zijn, maar ook voor iedereen die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en op zoek is naar ander werk. De regeling staat dus ook open voor werklozen, flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers die geen opdrachten meer krijgen. De regeling is vanaf begin augustus beschikbaar en heeft een looptijd tot het einde van 2020.

Procedure en administratie

Je deelname aan een ontwikkeladvies loopt via een gecertificeerde loopbaancoach. Hij/zij is verantwoordelijk voor de administratieve vastlegging van gegevens en stuurt de factuur voor zijn/haar werkzaamheden rechtstreeks naar het Ministerie.

Fiscount faciliteert

Fiscount faciliteert haar aangesloten kantoren door dit ontwikkeladvies voor medewerkers aan te bieden in samenwerking met “Doorstart Naar Werk®, een initiatief van HDBPartners. Dit ontwikkeladvies wordt volledig gesubsidieerd door de overheid en zal online plaatsvinden!

Meld je aan