Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Verschil tussen adviseren en business coaching

In de vorige Fiscasus heb ik aangegeven wat het verschil is tussen herstructureren en business coaching. In deze Fiscasus ga ik kort in op het verschil tussen adviseren en business coaching.

Adviseren is bij uitstek geschikt voor de meer technische vakgebieden waar de meeste cliënten geen, of onvoldoende, verstand van hebben. Je kunt hierbij denken aan allerlei rechtsgebieden, zoals fiscaal recht, pensioenrecht, arbeidsrecht, etc. Maar ook aan aanpalende terreinen, zoals ICT, subsidies, testamentadvies, e.d. Business coaching gaat bij uitstek over een terrein waarop je cliënt zelf ‘deskundig’ is: ondernemen!

Het terrein van ondernemen is echter dermate groot en omvangrijk dat je cliënt doorlopend (lastige) keuzes moet maken. Het verschaffen van inzicht zodat je cliënt beter overwogen ondernemerskeuzes kan maken, is het werkterrein van de business coach. Dat inzicht verschaffen gebeurt niet door het (beter) te weten (adviseren), maar door te sparren, te objectiveren, vragen te stellen en als spiegel te fungeren. Een zeker inzicht in de (combinatie van) bedrijfskunde en de antropologie (menskunde) kan hier zeer wel behulpzaam bij zijn.

Tip

Op 22 september van dit jaar start de 3-daagse – verkorte – opleiding De (accountant)adviseur in zijn rol als businesscoach. Meer weten of inschrijven? Klik hier.