Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Uit de herstructureringspraktijk (2): WHOA-coördinator en fiscale coronaschulden

Coronaschulden hangen bij een deel van je cliënten mogelijk als een molensteen om hun nek. In diverse gevallen is een financiële herstructurering (waaronder schuldsanering) nog de enige oplossing om levensvatbaar te worden. Daarvoor zijn meerdere manieren: minnelijk en via een WHOA-procedure. Ook is het soms mogelijk om gebruik te maken van de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen), de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of bijvoorbeeld de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige).

Schuldsanering is een bijzondere tak van sport. Afgelopen jaar is Servaas Vrijburg opgeleid tot herstructureringskundige; hij treedt hierbij op als (WHOA-)coördinator bij herstructurerings- en schuldsaneringstrajecten voor de (klanten van de) bij Fiscount aangesloten kantoren. Meer weten of sparren over een bepaalde casus? Neem dan contact op met Servaas via 0297 – 349 889 of stuur een e-mailbericht naar s.vrijburg@fiscount.nl.

Tip

Als gevolg van de motie Mulder (aangenomen op 26 januari 2022 in de Tweede Kamer) is vanuit het kabinet een internetconsultatie opgestart omtrent fiscale coronaschulden. Wij nodigen je uit om hieraan deel te nemen. Servaas zal binnenkort, namens Fiscount, deelnemen aan een overleg met onder andere het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst over hoe om te gaan met fiscale coronaschulden, als gevolg van dezelfde motie Mulder. Wil je iets inbrengen op dit punt? Mail dan naar s.vrijburg@fiscount.nl.