Pensioen

Wel of geen instemmingsrecht bij overgang naar Wtp?

De Wtp is al meer dan 10 maanden geleden in werking is getreden, na een ruime meerderheid voor de wet in zowel de Tweede en de Eerste Kamer. In de politiek is er bij de formerende partijen nog steeds veel weerstand. De PVV en BBB willen de Wtp terugdraaien en eigenlijk is alleen de VVD voorstander van behoud van de Wtp. En dan zijn er nog aanhoudend pleidooien voor instemmingsrechten van deelnemers bij de vraag of hun pensioen wel of niet mag worden ingevaren naar het nieuwe stelsel met een persoonlijk pensioenvermogen. Juridisch is er wel consensus dat de beslissing om standaard de oude pensioenrechten in te varen niet in strijd is met het eigendomsrecht.

Invaren mag dus, als er een evenwichtige belangenafweging is gemaakt door de sociale partners die hierover beslissen. NSC pleit voor een collectief referendum op pensioenfondsniveau. Tegen de achtergrond van onze pensioenadviespraktijk achten wij het niet verstandig omdat het voor een gemiddelde pensioendeelnemer moeilijk te doorgronden is, en mensen de neiging hebben om het oude bekende te omarmen.