Pensioen

Wat zijn de gevolgen van níet invaren?

Stel, er komt instemmingsrecht van deelnemers en de uitkomst daarvan is dat bestaande pensioenaanspraken achterblijven. Wat betekent dat dan? Pensioenspecialisten tonen aan dat niet invaren een financiële prijs heeft. Het in stand houden van het oude pensioenkader naast de nieuwe Wtp-pensioenopbouw zorgt ervoor dat de administratie en communicatie tientallen jaren complexer – en daarmee duurder – wordt. Ook is er dan nog steeds een compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek die betaald moet worden. En wat als blijkt dat gepensioneerden een beter geïndexeerd pensioen hadden kunnen krijgen als er wél was ingevaren, wat de rekenmodellen voorspellen?

Krijgen we dan rechtszaken van gepensioneerden die achteraf toch hadden willen overstappen? Dit doet denken aan een breed gedragen gevoel van ‘Bregret’ in de Britse samenleving na een referendum in het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te stappen. Het oude financieel toetsingskader (FTK) van DNB voor defined benefit pensioenen schrijft voor dat er minder risicovol belegd mag worden dan bij pensioenopbouw onder de Wtp-paraplu van een premieregeling. Daarmee is de kans op hogere rendementen lager en gloort er ook een lager indexatieperspectief. In een brief aan de vorige informateur Kim Putters (PvdA) drong de pensioenfederatie er dan ook op aan om de fondsen ‘rust en ruimte te bieden’ om het nieuwe stelsel ‘soepel’ in te voeren.