Pensioen

Beperking afstortingsplicht verevend DGA-pensioen

In een echtscheidingsconvenant is opgenomen dat de man zich verplicht tot het afstorten van het deel van de pensioenrechten van zijn ex, indien hij zou besluiten om zijn ‘eigen’ rechten ook buiten de bv onder te brengen. De vrouw vordert op enig moment afstorting van haar rechten. Maar verhindert de hiervoor genoemde bepaling in het convenant de vrouw nu om haar vordering te effectueren? Het hof concludeert dat de tekst van het convenant niet inhoudt dat de vrouw een beperking heeft toegestaan van haar recht tot het vorderen van afstorten. Als partijen dat anders hadden gewild, dan had dat duidelijker moeten worden opgeschreven.