Onderneming en Recht

Wettelijke rente – wat is dat eigenlijk?

Wettelijke rente is een vergoeding die je aan een schuldeiser moet betalen, omdat je een geldsom niet of te laat hebt voldaan. Het kan dan gaan om het terugbetalen van een lening, het voldoen van een factuur, maar ook om het vergoeden van schade. Wettelijk rente is op zichzelf ook een vorm van schadevergoeding, namelijk vertragingsschade. De minister van Justitie stelt de wettelijke rente twee keer per jaar vast. Daarbij wordt zowel een tarief vastgesteld voor handelstransacties als voor niet-handelstransacties. De tarieven worden op de website van de rijksoverheid gepubliceerd.

Niet-handelstransacties zijn overeenkomsten, die zijn gesloten met particulieren c.q. met consumenten. Bij handelstransacties gaat het om overeenkomsten die gesloten zijn tussen bedrijven of met overheidsorganisaties. Op dit moment is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 2% en voor handelstransacties 8%. Het is dus van belang dat je weet of er wel of niet sprake is van een handelstransactie, zodat je er zeker van bent dat je de juiste rente in rekening brengt. De hoogte van de wettelijke rente staat vast. Daar kun je dus altijd op terugvallen, voor het geval je hier niets over hebt afgesproken met je schuldeiser. Als je wel iets hebt afgesproken met je schuldeiser, dan is de contractuele rente het uitgangspunt.