Onderneming en Recht

Welke kosten kan de ondernemer verhalen op de tegenpartij bij winnen gerechtelijke procedure?

Procederen kost geld. Als je een procedure start bij de rechtbank, moet je griffierecht betalen en kosten voor juridische bijstand. Een ondernemer moet in dat geval rekening houden met ten minste € 507 aan griffierecht. Afhankelijk van de hoogte van de vordering kan dat oplopen tot € 4.200. Juristen en advocaten werken vaak op basis van een uurtarief, variërend van € 75 tot € 500. Wie als verliezende partij wordt veroordeeld in de proceskosten, moet de kosten vergoeden die de tegenpartij heeft gemaakt. Het gaat dan om het griffierecht en een vergoeding voor de juridische kosten.

De vergoeding voor de juridische kosten wordt meestal toegekend op basis van een puntentelling en een liquidatarief (afhankelijk van de hoogte van de vordering). Meestal dekt deze vergoeding voor de juridische kosten de werkelijk gemaakte kosten niet.

Voorbeeld puntentelling en kosten
Stel, het betreft een vordering van € 10.000 waarover de kantonrechter moet beslissen. Het liquidatietarief is dan € 311 per punt. Voor verschillende proceshandelingen wordt een punt toegekend. Zo is het uitbrengen van een dagvaarding één punt, net als het bijwonen van een mondelinge behandeling. Als er verder geen proceshandelingen moeten worden verricht (pleidooi/getuigenverhoor/schriftelijke stukken), dan wordt de vergoeding van juridische kosten vastgesteld op basis van die twee punten.

Het griffierecht is € 507. Voor de vergoeding voor juridische bijstand wordt een bedrag van € 311 * 2 = € 622 toegekend. In totaal moet de verliezende partij dan een bedrag van € 1.129 vergoeden aan de tegenpartij (plus de kosten voor de deurwaarder). Op rechtspraak.nl kun je meer informatie vinden over griffierecht en het liquidatietarief. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de juridische adviseurs van Fiscount voor een toelichting.

Lees hier meer over het griffierecht kanton en het liquidatietarief kanton.

Heb je vragen over contract- en aansprakelijkheidsrecht, neem dan contact op met mr. Natasja Rensen via n.rensen@fiscount.nl of 038 456 1900.